Schuilenburg
Belgenmonument
Schuilenburg is genoemd naar de boerderij en voormalig herberg "De Schuijlenburg" die aan de Hogeweg 195 stond en die in diverse bronnen uit de achttiende eeuw genoemd. Het gebied waar nu de wijk Schuilenburg ligt was in de middeleeuwen een moerassig terrein. Het land was te nat om er te wonen. De Barneveldse- of Flierbeek liep dwars door het gebied. Aan het oostelijk uiteinde lag de Amersfoortse Meent. Dat was een markegebied, gemeenschappelijke grond waarop de Amersfoortse boeren hun vee lieten weiden en hun hooi wonnen en waarheen de Hoge- en Lageweg leidden.