Koppelpoort
De Koppelpoort is een dubbele stadspoort in Amersfoort. Het is een combinatie van een land- en waterpoort. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het Oost-middelnederlands woord coppel wat gemeenschappelijke weide betekent (ook meent genoemd). Het gebied buiten de poort was een gemeenschappelijk gebied en heette de Koppel. Men gaat ervan uit dat de poort naar dit gebied is vernoemd. De naam duidt dus vermoedelijk niet op het feit dat de poort twee functies heeft.
Belgenmonument
Belgenmonument
De Koppelpoort is een dubbele stadspoort in Amersfoort. Het is een combinatie van een land- en waterpoort. De naam is waarschijnlijk afgeleid van het Oost-middelnederlands woord coppel wat gemeenschappelijke weide betekent (ook meent genoemd). Het gebied buiten de poort was een gemeenschappelijk gebied en heette de Koppel. Men gaat ervan uit dat de poort naar dit gebied is vernoemd. De naam duidt dus vermoedelijk niet op het feit dat de poort twee functies heeft.
Koppelpoort