de Koppel
Aangenomen wordt dat de naam is afgeleid van het Oost-middelnederlandse woord coppel, dat gemeenschappelijke weide betekent. Daarmee wordt verwezen naar een gemeenschappelijk weidegebied (de markegronden) die de bisschop van Utrecht in 1399 afdroeg aan Amersfoort. Ook de Koppelpoort, die toegang gaf tot de Koppel, is naar dit weidegebied genoemd.
Wijk de Koppel
de Koppel
Aangenomen wordt dat de naam is afgeleid van het Oost-middelnederlandse woord coppel, dat gemeenschappelijke weide betekent. Daarmee wordt verwezen naar een gemeenschappelijk weidegebied (de markegronden) die de bisschop van Utrecht in 1399 afdroeg aan Amersfoort. Ook de Koppelpoort, die toegang gaf tot de Koppel, is naar dit weidegebied genoemd.