Hogeweg
Eemside appartementen
De Hogeweg was, samen met de parallel gelegen Lageweg, de ontsluitingsweg van Amersfoort in oostelijke richting. Daarmee was de Hogeweg de aanloop naar de Hessenweg naar Kassel in Hessen. Amersfoort was de overgang van het landverkeer over de Hessenweg naar het waterverkeer over de Eem en de Zuiderzee naar Amsterdam. Mogelijk was de hooggelegen Hogeweg de wat langere winterweg, terwijl de laaggelegen Lageweg de wat kortere zomerweg was.
Hogeweg