Heillig Kruiskerk
Het stuk land ten noorden van de oude stad waar later de wijk gebouwd zou worden draagt al vanaf de vijftiende eeuw de naam Kruiskamp. Toen er in de twintigste eeuw huizen werden gebouwd, kreeg de wijk de naam Kruiskamp. De meeste huizen werden gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Door deze uitbreiding ontstond de behoefte aan een extra parochiekerk. De naam van de kerk (Heilig Kruis) verwijst naar de wijk waar de kerk staat: Kruiskamp. Als architect werd Herman van Wissen aangetrokken. Hij had al een aantal projecten in nieuwbouwwijken op zijn naam staan en kreeg nu ook de kans om in dezelfde moderne stijl een kerk te ontwerpen. In 1956 begon de bouw. In 1958 werd de kerk ingewijd door de toenmalige bisschop van Utrecht, Bernardus Alfrink.
Heilig Kruiskerk
Het stuk land ten noorden van de oude stad waar later de wijk gebouwd zou worden draagt al vanaf de vijftiende eeuw de naam Kruiskamp. Toen er in de twintigste eeuw huizen werden gebouwd, kreeg de wijk de naam Kruiskamp. De meeste huizen werden gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Door deze uitbreiding ontstond de behoefte aan een extra parochiekerk. De naam van de kerk (Heilig Kruis) verwijst naar de wijk waar de kerk staat: Kruiskamp. Als architect werd Herman van Wissen aangetrokken. Hij had al een aantal projecten in nieuwbouwwijken op zijn naam staan en kreeg nu ook de kans om in dezelfde moderne stijl een kerk te ontwerpen. In 1956 begon de bouw. In 1958 werd de kerk ingewijd door de toenmalige bisschop van Utrecht, Bernardus Alfrink.
Heillig Kruiskerk